O nás

Družstvo Preventíva Bratislava bolo založené v roku 1991 s cieľom poskytovať komplexné služby prevencie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP) na základe získaných osvedčení a oprávnení

Družstvo je registrované v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Dr. vložka č. 60/B
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.