Naše osvedčenia a opravnenia

Družstvo je držiteľom nasledovných oprávnení a osvedčení:


Národný inšpektorát práce:
• VVZ-0393/11-01.1 – Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov

• ABT-0075/20 – Autorizovaný bezpečnostný technik Bc. Matej Gabriška

 

Ministerstvo vnútra SR:

 •č. 1/42/2012 – Technik požiarnej ochrany  Lenka Gabrišková

 •č. 1/54/2018 – Technik požiarnej ochrany Matej Gabriška